Des que es va inaugurar, el MUA ha comptat amb publicacions pròpies, amb una activitat que, si bé se centra en l'edició de catàlegs, hi inclou monografies, catàlegs raonats, assajos, publicacions didàctiques, facsímils, guies de la col·lecció o resultats de diverses activitats.

La pàgina Web del MUA pretén proporcionar una informació completa del catàleg de publicacions i aprofitar les possibilitats de la xarxa com a llera d'expansió del coneixement, d'acord amb el compromís del museu de realitzar activitats de divulgació, de formació, didàctiques i d'assessorament en relació amb els continguts que s'hi exposen.TOTES LES PUBLICACIONS

INFORMACIÓ

Per a rebre més informació dels nostres catàlegs, publicacions o adquirir algun d'ells, posa't en contacte amb nosaltres.

Contacte
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA
MUA