El Museu de la Universitat d'Alacant (MUA) constitueix un projecte capdavanter dins de l'àmbit universitari espanyol per la innovadora concepció arquitectònica i la proposta museogràfica que ofereix, basada en l'alternança d'exposicions temporals de caire científic, artístic i patrimonial.

Creat el 1999, el MUA està concebut com un instrument eficaç per a proporcionar una formació integral a l'alumne, mitjançant iniciatives que contribuïsquen a potenciar-ne la sensibilitat i faciliten un coneixement més reflexiu de la nostra condició, societat i història.

La missió principal del MUA és convertir-se en un espai de dinamització cultural, aprenentatge, trobada i confrontació, que permeta aproximar la innovació i experimentació pròpia de l'esfera universitària i de l'art contemporani a tota la societat. En aquest sentit, el museu es constitueix en socialitzador de coneixement i vehicle d'activació de la vida cultural de la comunitat.

A banda de la col·lecció museogràfica, integrada per obres artístiques contemporànies de creadors com Pablo Picasso, Joan Miró, Eduardo Chillida, Eusebi Sempere, Arcadi Blasco, etc., el MUA presenta cada temporada una vintena d'exposicions temporals, entre mostres d'art contemporani, activitats de difusió de la investigació universitària i projectes institucionals en els quals s'involucra tota la societat alacantina. Així, el museu universitari esdevé un espai obert de difusió cultural, en què conflueixen l'art, la música, el cinema, l'arquitectura i la investigació en diferents àmbits.

El museu és cada any un punt de trobada per a alumnes de diverses especialitats –Arquitectura, Educació, Turisme, Sociologia, Publicitat, etc.–, que aprofiten les instal·lacions museístiques per a fer pràctiques, participar en els tallers didàctics dirigits a grups escolars, conèixer les possibilitats dels espais museístics com a recursos turisticopatrimonials, connectar els coneixements impartits a l'aula amb el vessant més social de les exposicions del museu, dissenyar experiències divulgatives o exposar el resultat de propostes docents i premis.

El MUA ha sigut el marc en què s'han organitzat cursos i tallers entorn de la conservació de l'art contemporani, la representació del cos en la contemporaneïtat, la recuperació de la memòria històrica de les dones des de la creació artística, o sobre eines de programari i maquinari lliure per a crear entorns interactius en qualsevol camp del coneixement. De la mateixa manera, les instal·lacions del museu són cada any escenari de diversos actes acadèmics o formatius, organitzats des de diferents àrees universitàries. Actes d'obertura o recepció de congressos i seminaris internacionals, lliurament de títols de llicenciatura, taules redones, trobades nacionals, presentacions de llibres, projeccions de documentals, jornades formatives, fòrums d'innovació, tallers tecnològics o trobades de rectors.

El MUA s'ha convertit en un centre de referència per a la comunitat educativa del nostre àmbit geogràfic, que participa activament en els tallers didàctics i visites dinamitzades proposades entorn de la col·lecció permanent i les exposicions temporals. Propiciar un acostament cognitiu i emotiu a l'objecte artístic i fomentar la participació, la creativitat, l'experimentació i el respecte cap a qualsevol manifestació artística, és el gran repte de l'Àrea Didàctica del MUA a l'hora de dissenyar activitats –comprensives i expressives– que aconseguisquen aproximar el públic a l'art contemporani.

També en l'àmbit artístic, el MUA ha consolidat la seua posició com a plataforma i altaveu per a la reflexió artística, el diàleg i la investigació entorn de la creació plàstica més recent. El certamen Corpòria: Representacions del cos en la contemporaneïtat, i les sis edicions de la convocatòria d'arts plàstiques, Mulier, Mulieris, que recull les inquietuds d'homes i dones artistes entorn de l'univers femení, visibilitzen el compromís del MUA amb la creació artística contemporània, que és diversa i multidisciplinària.

Una mitjana de 20.000 persones visiten any rere any les instal·lacions del MUA, de les quals vora 8.000 participen en alguna de les activitats incloses en els programes educatius dissenyats.