// 10.10.2012 - 17.01.2013 / Sala 365

WINTER GARDEN

Ryoko Aoki, Tam Ochiai, Lyota Yagi, Koki Tanaka, Hiroshi Sugito, Taro Izumi, Mahomi Kunikata, Aya Takano, Chim-Pom, Makiko Kudo, Masanori Handa, Hiroe Saeki, Masaya Chiba, Keisuke Yamamoto


"L’Exploració de la Imaginació Micropop en l’Art Contemporani Japonès."

Com a part dels seus programes per a la promoció de les arts visuals, la Fundació Japó té el plaer d’anunciar la inauguració de "Winter Garden: The Exploration of the Micropop Imagination in Contemporary Japanese Art" Sota la supervisió de la crítica d’art Midori Matsui, l’exposició es compon de 35 obres -entre dibuixos, pintures i vídeos- de catorze joves artistes japonesos, actius des de l’última meitat dels anys 90 fins a la primera dècada del segle XXI.

Els artistes presenten les diferents visions del món a través de la combinació de fragments i impregnen tant l’entorn obsolet com la quotidianeïtat amb noves funcions o significats, comparteixen un estil d’expressió similar, el qual Matsui ha anomenat “Micropop”. Com veuen els artistes japonesos el nostre món actual, vivint en un context de globalització en augment i en un temps en el qual els valors compartits són difícils d’establir? Nosaltres esperem que els visitants de Winter Garden es nodrisquen de l’enteniment de l’empatia amb les introspeccions i perspectives dels artistes a través dels treballs exposats.

Tornar