// 21.09.2012 - 10.10.2012 / Sala ALTAMIRA

Muralla Roja


El present curs de Projectes Arquitectònics 2 i 3 de la Universitat d’Alacant, format per 22 alumnes i dirigit per la professora Adriana Figueiras amb la col·laboració de l’arquitecta Diana Gómez, s’ha ocupat d’analitzar diversos aspectes de la interacció entre art, naturalesa, arquitectura i paisatge.

L’objectiu del curs s’ha concretat en l’estudi d’aquests aspectes sobre La Muralla Roja, complex residencial de l’arquitecte Ricardo Bofill a Calp, el qual planteja la desaparició dels límits socials, apostant per la fluïdesa dels espais públics i privats, al mateix tempos que proposa una interacció amb el lloc, el clima i les referències culturals.

El curs va adoptar el repte de plantejar-se què passaria si, allunyant-nos del significat original del terme utopia "lloc que no existeix", arribarem a incorporar el lloc d’una forma intensa, aportant-hi més significat, vinculació i fusió. D’ací substituir "utopia" pel terme inventat de "+topía", un lloc exacerbat, incrementat, potenciat. La primera part del treball del curs es materialitza en llibres-maqueta. La Muralla Roja com a inspiració o com a objecte d’intervenció, dóna lloc a objectes molt interessants, fruit de la superposició del significat de les paraules, amb l’espai, la matèria i la forma. Després del llibre, el curs evoluciona plantejant propostes més reals, extensibles a la ciutat. S’organitzen en cinc línies d’actuació: Paisatge ecològic, Energia, Dinàmiques urbanes, Turisme sostenible i Valor paisatgístic del patrimoni.

Tornar