El MUA tanca les portes com a mesura de prevenció contra l'expansió de l'coronavirus.
La cloenda serà indefinida, quedant a l'espera de l'evolució de l'epidèmia i de les recomanacions de les autoritats competents.


FREE ENTRANCE

Monday/Friday: 9 am to 8 pm
Saturday/Sunday: 10 am to 2 pm

MIC

Museo Cultural Information
Cultural information, tickets, invitations, shop...

Sala El CUB
965909387 / infomua@ua.es

Facebook MuseoUAtwitter MuseuUA