CONVOCATÒRIA VIRTUAL D'ARTS VISUALS
MUSEU UNIVERSITAT D'ALACANT. MUA

2020

Peça de net.art
Sessió de Google Meet a 7 bandes amb un mateix
2020

Juan F. Navarro

7

Les sessions de videoconferència en les quals s'han convertit la major part de les nostres interaccions socials durant el període de confinament han significat un salt qualitatiu en el desenvolupament del que podríem batejar com el mode bambolla. 7 és una peça de net.art oberta i polisèmica que intenta provocar una reflexió sobre una de les característiques que defineixen el capitalisme actual: la sublimació del jo. 7 consisteix en una sessió de Google Meet en la qual una mateixa persona s'introdueix de manera successiva a la sala per a conversar amb el conjunt d’altres jos que formen part de la sessió en aquell moment.

La peça bé es podria haver convertit en una resituació d’1-∞, la cèlebre obra de Roman Opalka, però, quan a la sala de Google Meet hi havia set identitats, va tenir lloc una discussió acalorada entre elles que va desembocar en una votació ajustada: 3 vots a favor i 4 en contra de continuar introduint jos a la sala van portar els integrants de la sessió de Google Meet a no admetre a cap identitat més i a posar punt final a la conversa, a la sessió, i a la peça.


© 2020 MUA. Museu de la Universitat d'Alacant · Tots els drets reservats. · Info Legal · Contacte · +34 965 90 93 87
Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües · www.veu.ua.es