CONVOCATÒRIA VIRTUAL D'ARTS VISUALS
MUSEU UNIVERSITAT D'ALACANT. MUA

2020

Cub de morter blanc i tovalloletes facials
21x42x21cm
2020

Ines Schaikowski

Sense títol

Preocupacions bastant personals em porten a qüestionaments teòrics i pràctics sobre conceptes com ara identitat, territori i relacions humanes. M'interessen els xicotets gestos, allò pròxim, quotidià i diari, com pot ser un mocador plegat. Aspectes amb els quals l'ésser humà podria tenir resoltes les seues necessitats personals i socials. Però observe que, pel fet de tenir-los tan a prop, poques vegades s'aprofiten, com per exemple, valorar el tacte suau d'una superfície agradable.
En aquest moment, amb les possibilitats tècniques actuals, l'ésser humà pot desplaçar-se amb només un clic a quasi qualsevol lloc del món. Però aquesta expansió virtual té com a contraprestació la creixent tendència a no saber reconèixer ni aprofitar allò que tenim més a prop. Una qüestió que requereix de reflexions franques, sobretot a través de l'art i la filosofia. Els meus objectes, models, gràfics i collages reflecteixen els processos de negociació, intern i extern, entre l’element pròxim i llunyà (espai), l’element desconegut i familiar (social/cultural), entre l'aprovació i el rebuig (individual). En la majoria de les ocasions combine elements de contextos i materials diferents. Observe les transicions que emergeixen entre els materials com un acte de transformació (el morter fred i neutral i les tovalloletes càlides) amb associacions més íntimes que obrin, en la unió, un propi qüestionament.


© 2020 MUA. Museu de la Universitat d'Alacant · Tots els drets reservats. · Info Legal · Contacte · +34 965 90 93 87
Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües · www.veu.ua.es