I Convocatòria d'Arts Visuals i Literàries de la Plataforma InteractUA
El Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària i el Servei de Cultura de la UA són els impulsors d’InteractUA, una plataforma dirigida a estudiants de la Universitat d’Alacant amb inquietuds i interessos en totes les disciplines artístiques, un espai per a impulsar i desenvolupar la formació artística i cultural de l’alumnat de la nostra universitat.

En aquesta ocasió, amb el suport del Museu de la Universitat d’Alacant, s’ha organitzat la «I Convocatòria d’Arts Visuals i Literàries de la Plataforma InteractUA», en la qual, amb la temàtica de la metamorfosi, s’ha convidat l’alumnat a presentar creacions artístiques i literàries. El resultat és aquesta exposició virtual que ara presentem, per a la qual s’han seleccionat 16 creacions, 8 artístiques, 7 literàries i una conjunta, en formats tan variats com fotografia, collages, pintura, vídeo, il·lustració digital, poesia o relat breu, mostra del talent i la creativitat dels nostres i les nostres estudiants. A més, s’ha atorgat un premi per categoria, un per a obra visual i un altre per a literària, que estaran exposats temporalment en un dels espais del MUA.

L’elecció del lema metamorfosi ha vingut motivada per la situació sanitària mundial que estem vivint. Atenent el seu significat, metamorfosi és el canvi que experimenten molts animals durant el seu desenvolupament, i que es manifesta no sols en la variació de forma, sinó també en les funcions i en el gènere de vida. Així mateix, la crisi provocada per la COVID-19 ha fet que hàgem de fer canvis substancials en les nostres maneres de viure i de relacionar-nos. Per això, l’exposició gira al voltant del tema de la metamorfosi en un sentit ampli. Reflexions i introspeccions sobre les transformacions, evolucions i revolucions, innovacions i involucions, mudances i vicissituds, permutes, girs i canvis de direcció en aquests temps que ens han tocat viure.
Dibuix digital

Visual

Y si diéramos un paso atrás

Marta Vicedo Tortosa

Estudiant de 3r de Grado en Mestre d'Educació Infantil


Hi ha canvis que demanen a crits tornar al punt de partida, tornar per a millorar. El canvi climàtic n'és un. Estem encara a temps de canviar el transcurs dels fets?


© 2021 MUA. Museu de la Universitat d'Alacant · Tots els drets reservats. · Info Legal · Contacte · +34 965 90 93 87
Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària · www.veu.ua.es